Miljö

ONBYGG’s miljöpolicy bygger på att med beställare och övriga entreprenörer i samarbete utföra ett arbete i linje med ett miljöriktigt byggande.
Miljöarbetet skall bedrivas så att hälsa och miljö, natur och den biologiska mångfalden bevaras. Vi skall hushålla med våra naturresurser samt främja återanvändning och återvinning i enlighet med miljöbalkens grundstenar.

ROT-Avdrag

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader upp till 50 000 kronor per år får du tillbaka 30% i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatpersonäga fastigheten (inte via ett egenägt bolag) och den måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerad som ett småhus.
ROT-avdraget är kopplat till individen
Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 100 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 60 000 kronor för hushållet.

Anlita ett företag med F-skatt
För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat specificerad på fakturan. ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den maximala avdragsrätten på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning eller barnpassning. Har du köpt både Hushållsnära tjänster och tjänster som berättigar till ROT avdrag är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 100 000 kronor per person och år.
Tänk på att många energi besparande åtgärder tex. fönsterbyte också kan ses som reparationer och underhåll.
Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.
För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Pris

Då alla typer av byggprojekt är olika så kan vi inte lämna pris utan att ha sett objektet som ska åtgärdas, men vi kommer väldigt gärna ut och tittar på vad just du vill ha gjort… Självklart kostnadsfritt…
Ring oss idag!

Våra
Tjänster

Våra
Referenser

Tveka inte
Att kontakta oss