TJänster

Bygg Arbeten

Köksrenoveringar     -     Badrumsrenoveringar
Tvättstugerenoveringar     -     Fasadrenoveringar
Fönster/dörr byte     -     Golvslip     -     Tapetsering
Golvläggning     -     Friggebod     -     Vedbod
Uterum     -      Innertak     -     Trall bygge

Tak

Tegeltaksrenoveringar     -     Omläggning av platta tak     -     Tätskikt i olika miljöer

Vid tegeltaks renoveringar använder vi de största leverantörerna på marknaden. Vid platta tak så använder vi i första hand
fabrikatet Derbigum. Takmaterialet Derbigum är ett mjukt och smidigt membran av APP-modifierad asfalt med två armeringar,
glasfiberväv och polyesterfilt. Denna kombination ger en mycket bra dimensionsstabilitet, draghållfasthet och brottöjning

Fastighetsförvaltning / Drift

Vid Vi åtager oss förvaltning och drift av såväl kommersiella fastigheter samt brf föreningar. Vi har idag uppdrag på ett flertal köpcentrum runt Stockholm

 Kontakta oss för vidare information…

Trädfällning

Ring !